Çalıştayla İlgili Önemli Bilgiler

01- Engellilerin Eğitim ve İstihdam Konuları İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımları ile tartışılacak, gelecek 5 yıl için Önerilerden ve Yöntemlerden Oluşacak bir Sonuç Raporu hazırlanarak, ilgili ve yetkili kurumların görüşlerine sunulacaktır.

02- Engellilerin Eğitimi ve Engellilerin İstihdamı konularında Çalışma Grupları oluşturulacaktır. Çalışma Gurupları tüm çalışmaları baştan sona kadar yönetecekler ve sonunda raporlarını hazırlayacaklar, paydaşların görüşlerine sunacaklar ve gelen önerileri dikkate alarak raporlara son şeklini vereceklerdir.

03- Çalıştayın Paydaşları; Engelliler ve Aileleri, Sivil Toplum Örgütleri; Kamu Kurumları, İş İnsanları, Yerel Yönetimler, Politika Yapıcılar, Akademisyen ve Uzmanlardır.

04- Projenin Estonya, Makedonya ve Azerbaycan'dan ortakları vardır. Yurt dışı ortaklarımız Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütleridir.

05- Çalıştay; Pandemi Nedeni ile 3 ayrı tarihte ve 3 ayrı gurup ile Ankara Alba Otelde düzenlenecektir. Çalıştaya toplam da 110 (yüzon) kişilik bir katılım sağlanacaktır.

06-  Engelli Girişimciler ve Engelli Çalışanlarımız Çalıştay'da kendi hikayelerini katılımcılar ile paylaşacaktır.

07- Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütleri, İşçi -İşveren İşveren Üst Kuruluşları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - KOSGEB, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve alanla diğer birçok kurum ve kuruluşların temsilcileri, Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinin akademisyenlerinin katılımları için gerekli davetler tarafımızdan yapılacaktır.

08- Engelli Eğitimi ve İstihdamı Konusunda proje ortaklarımız , paydaşlarımız ve Vatandaşlarımız görüşlerini bizlerle paylaşabilirler. Görüş bildirme, proje internet adresinin "Mesajınız" bağlantısından yapılabileceği gibi engellivakfi@gmail.com e-posta adresinden olabilir. Çalıştayla ilgili sosyal Medya sayfalarımızdan proje çalışmalarımızı takip edebilirsiniz.

09- Çalıştay Çalışma Guruplarında görev almak isteyen akademisyenlerin ve diğer kurumların temsilcilerinin desteklerini ve katılımlarını bekliyoruz.

10- Çalıştay konusunda görüşlerinizi bildirmek ve Çalıştaya katılım sağlamak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

03 Ekim 2021, Ankara

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Yönetim Kurulu

FAYDALI BAĞLANTILAR


Teşekkür

Türkiye Ulusal Ajansının tarafından desteklenmeye değer bulunan “ Engellilerin Eğitim ve İstihdam

Çalıştayını hedeflerimize uygun şekilde gerçekleştirdik ve internet sitemizden proje ürünlerimizi siz

değerli paydaşlarımız için yayımlıyoruz.

Amacımız Engellilerin Eğitim ve İstihdamları ile ilgili sorunları tüm tarafların katılımları ile tartışmak,

çalıştay sonunda ortaya çıkardığımız politika belgesini ve diğer sonuçları politika yapıcıların ve

alanda çalışan kişilerin ve kurum yetkililerinin dikkatlerine ve görüşlerine sunmaktır.

Bu çalışmada hedef guruplarımız; Engelliler, Engelli Aileleri, Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütlerinin

temsilcileri, Engelli Hizmetleriyle İlgili Kamu kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri, Engellilere Eğitim

veren Kurumlardaki yönetici ve öğretmenler, İşverenler, alan uzmanları, Belediyelerin yetkilileri ve

Politika yapıcılardır.

Hedef guruplarımızın temsilcileri ile ilki 04-08 Ekim ve ikincisi ise 22-26 Kasım 2021 tarihlerinde olmak

üzere 2 farklı tarihte 5’er günlük çalıştay düzenledik. Çalışmalarımız hakkında önceden katılımcıları

bilgilendirdik ve katılımcıların Engellilerin eğitim ve istihdamı konularındaki görüşlerini aldık.

Çalıştaya destek sağlamak 5 farklı gurubun temsilcilerine yönelik ve herkese açık online anket

düzenledik. Anket sonuçlarımızı da internet sitemizden sizlerle paylaşıyoruz. Proje kapsamında 3

adet bülten yayımladık. Birinci Bülten ; Çalıştayın ilk oturumu, ikincisi Çalıştayın ikinci oturumu ,

üçüncüsü ise proje sonuçlarını yaygınlaştırma konularını ve yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

İnternet üzerinden yaptığımız saha araştırmalarımız, anket sonuçlarımız ve Çalıştaya katılan

grupların ve kişilerin görüşlerine göre hazırladığımız Politika belgemizi politika yapıcıların, yetkililerin

ve sizlerin görüşlerinize sunuyoruz.

Proje süresince bizlerle işbirliği yapan, çalıştayımıza iştirak eden , anketlerimize katılarak görüşlerini

bizlerle paylaşan kurum ve kuruluş temsilcilerine, şahıslara ve Türkiye Ulusal Ajansına Yönetim

Kurulum adına teşekkür eder, proje sonuçlarının ülkemiz için hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.


Abdurrahman KURTASLAN

Engelli Vakfı Başkanı

Ankara