Önemli Bilgiler

01- Engellilerin Eğitim ve İstihdam Konuları İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımları ile tartışılacak, gelecek 5 yıl için Önerilerden ve Yöntemlerden Oluşacak bir Sonuç Raporu hazırlanarak, ilgili ve yetkili kurumların görüşlerine sunulacaktır.

02- Engellilerin Eğitimi ve Engellilerin İstihdamı konularında 2 Çalışma Grubu oluşturulacaktır. Çalışma Gurupları tüm çalışmaları baştan sona kadar yönetecekler ve sonunda raporlarını hazırlayacaklar, paydaşların görüşlerine sunacaklar ve gelen önerileri dikkate alarak raporlara son şeklini vereceklerdir.

03- Çalıştayın Paydaşları; Engelliler ve Aileleri, Sivil Toplum Örgütleri; Kamu Kurumları, İş İnsanları, Yerel Yönetimler, Politika Yapıcılar, Akademisyen ve Uzmanlardır.

04- Projenin Estonya, Makedonya, Yunanistan ve Azerbaycan'dan ortakları vardır. Proje Ortaklarımız Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütleridir.

05- Çalıştay; 16-20 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir. Çalıştay öncesinden çalışma gurupları gerekli ön hazırlıkları yapacaktır. Toplantıya toplam 100 (yüz) kişilik bir katılım sağlanacaktır. Çoğunluğu Ankara olmak üzere Türkiye'nin tüm bölgelerinden Çalıştaya katılım sağlanacaktır. Çalıştaya katılmak isteyenler, katılım taleplerini gerekçesi ile bize bildireceklerdir. Değerlendirmeler sonunda kendilerine olumlu veya olumsuz geri bildirim yapılacaktır. Katılım başvuruları 01 Temmuz 2020'de başlayacak 15 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacaktır.

06- Örnek 5 Engelli Girişimcimiz , 3 Engelli Çalışanımız Çalıştay'da kendi hikayelerini katılımcılar ile paylaşacaktır.

07- Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütleri, İşçi -İşveren İşveren Üst Kuruluşları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - KOSGEB, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve alanla diğer birçok kurum ve kuruluşların temsilcileri, Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinin akademisyenlerinin katılımları için gerekli davetler tarafımızdan yapılacaktır.

08- Engelli Eğitimi ve İstihdamı Konusunda proje ortaklarımız , paydaşlarımız ve Vatandaşlarımız görüşlerini bizlerle paylaşabilirler. Görüş bildirme, proje internet adresinin "Mesajınız" bağlantısından yapılabileceği gibi engellivakfi@gmail.com e-posta adresinden olabilir. Çalıştayla ilgili sosyal Medya sayfalarımızdan proje çalışmalarımızı takip edebilirsiniz.

09- Çalıştay Çalışma Guruplarında görev almak isteyen akademisyenlerin ve diğer kurumların temsilcilerinin desteklerini ve katılımlarını bekliyoruz.

10- Çalıştay konusunda görüşlerinizi bildirmek ve Çalıştaya katılım sağlamak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Açık yapılandırma seçenekleri


Önemli Tarihler

01- Projenin başlangıç tarihi 15 Nisan 2020, bitiş tarihi ise 14 Nisan 2022'dir.

02- Çalıştay tarihi 16-20 Kasım 2021'dir. Çalıştay 16 Kasım 2021 tarihinde saat 09.30 da başlayacak, 20 Kasım 2021 tarihinde saat 15.00 de tamamlanacaktır.

03- Proje Yönetim ve Koordinasyon Kurulu 01 Temmuz 2021 tarihine kadar belirlenecek ve Çalıştay çalışmalarına başlayacaklardır.

04- Çalıştay Çalışma Gurupları 30 Temmuz 2021 tarihine kadar belirlenecek ve çalışmalarına başlayacaklardır.

05- Projeyle ilgili Kurumların Yetkilileri Ziyaretleri ve Bilgilendirilmeleri 01 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

06- Durum tespit Anketleri 01 Mayıs 2020 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

07- Çalışma Guruplarının Ön Hazırlık Raporları 30 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

08- Çalıştay Çalışmalarının Değerlendirme Raporu 30 Aralık 2021 tarihine kadar Çalışma Gurupları Tarafından tamamlanacaktır.

09- Çalıştay Raporu 30 Ocak 2022 tarihine kadar katılımcıların ve ilgili tarafların görüşlerine sunulacak.

10- Poje Raporu 15 Mart 2022 tarihine kadar tamamlanacakır.

11- Proje Raporu 10 Nisan 2022 tarihine kadar Ulusal Ajansa sunulacaktır