Çalıştayla İlgili Önemli Bilgiler

01- Engellilerin Eğitim ve İstihdam Konuları İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımları ile tartışılacak, gelecek 5 yıl için Önerilerden ve Yöntemlerden Oluşacak bir Sonuç Raporu hazırlanarak, ilgili ve yetkili kurumların görüşlerine sunulacaktır.

02- Engellilerin Eğitimi ve Engellilerin İstihdamı konularında Çalışma Grupları oluşturulacaktır. Çalışma Gurupları tüm çalışmaları baştan sona kadar yönetecekler ve sonunda raporlarını hazırlayacaklar, paydaşların görüşlerine sunacaklar ve gelen önerileri dikkate alarak raporlara son şeklini vereceklerdir.

03- Çalıştayın Paydaşları; Engelliler ve Aileleri, Sivil Toplum Örgütleri; Kamu Kurumları, İş İnsanları, Yerel Yönetimler, Politika Yapıcılar, Akademisyen ve Uzmanlardır.

04- Projenin Estonya, Makedonya ve Azerbaycan'dan ortakları vardır. Yurt dışı ortaklarımız Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütleridir.

05- Çalıştay; Pandemi Nedeni ile 3 ayrı tarihte ve 3 ayrı gurup ile Ankara Alba Otelde düzenlenecektir. Çalıştaya toplam da 110 (yüzon) kişilik bir katılım sağlanacaktır.

06-  Engelli Girişimciler ve Engelli Çalışanlarımız Çalıştay'da kendi hikayelerini katılımcılar ile paylaşacaktır.

07- Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütleri, İşçi -İşveren İşveren Üst Kuruluşları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - KOSGEB, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve alanla diğer birçok kurum ve kuruluşların temsilcileri, Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinin akademisyenlerinin katılımları için gerekli davetler tarafımızdan yapılacaktır.

08- Engelli Eğitimi ve İstihdamı Konusunda proje ortaklarımız , paydaşlarımız ve Vatandaşlarımız görüşlerini bizlerle paylaşabilirler. Görüş bildirme, proje internet adresinin "Mesajınız" bağlantısından yapılabileceği gibi engellivakfi@gmail.com e-posta adresinden olabilir. Çalıştayla ilgili sosyal Medya sayfalarımızdan proje çalışmalarımızı takip edebilirsiniz.

09- Çalıştay Çalışma Guruplarında görev almak isteyen akademisyenlerin ve diğer kurumların temsilcilerinin desteklerini ve katılımlarını bekliyoruz.

10- Çalıştay konusunda görüşlerinizi bildirmek ve Çalıştaya katılım sağlamak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

03 Ekim 2022, Ankara

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Yönetim Kurulu

FAYDALI BAĞLANTILAR


Çalıştay Önemli Tarihleri

01- Projenin başlangıç tarihi 15 Nisan 2020, bitiş tarihi ise 14 Nisan 2022'dir.

02- Çalıştay tarihlerimiz 04-08 Ekim 2021, 22-26 Kasım 2021 , 2-5 Şubat 2022 dir.

03- Durum tespit Anketleri 01 Mayıs 2020 – 20 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

04- Çalıştay Raporu 20 Şubat 2022 tarihine kadar katılımcıların ve ilgili tarafların görüşlerine sunulacaktır.

05- Poje Raporu 15 Mart 2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.

06- Proje Raporu 10 Nisan 2022 tarihine kadar Ulusal Ajansa sunulacaktır.

07- Çalıştay Değerlendirme Raporu 30 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

08- Çalıştay Raporu 30 Ocak 2022 tarihine kadar katılımcıların ve ilgili tarafların görüşlerine sunulacaktır.

09- Poje Raporu 15 Mart 2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.

10- Proje Raporu 10 Nisan 2022 tarihine kadar Ulusal Ajansa sunulacaktır.