HAKKINDA

Projenin amacı; Engellilerin Eğitim ve İstihdamları ile ilgili sorunları tüm tarafların katılımları ile tartışmak ve Engellilerin Eğitim ve İstihdamlarıyla ilgili 2023 yılından itibaren 5 yıllık yol haritasını çıkarmaktır.

Projeyi; Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı (Engelli Vakfı) yönetecektir. Çalıştaya proje ortağımız olan Estonya, Makedonya, ve Azerbaycan'daki Engelli merkezli Sivil Toplum Örgütlerinden 9, Türkiye’den ise ilgili tüm tarafların katılımları ile 91 olmak üzere en az 100 kişi katılacaktır.

04-08 Ekim ve 22-26 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Çalıştay öncesinde oluşturulacak Engelli Eğitimi ve Engelli İstihdamı alanında oluşturulan çalışma grupları ile ön hazırlıklar (İnternette saha araştırması, ziyaretler ve görüşmeler, toplantılar ve anketler vb.) yapılacaktır. Yapılan ön hazırlık çalışmaları hakkında katılımcılar önceden e-posta mesajları ve çalıştay internet sitesinden bilgilendirme yapılacaktır. Çalıştaya katılacak her katılımcıdan fikri katkı beklenecektir.

Projede; Öncelikle Engeliler – Engelli aileleri, Engellilere Yönelik aktif hizmet üreten Engelli Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Belediye Başkanlıklarının temsilcileri ile Üniversitelerden akademisyen ve uzmanların katılımları ile ortak bir çalışma yapılacaktır.

5 günlük Çalıştay programında tüm taraflar bir plan dâhilinde Engellilerin eğitim ve istihdamıyla ilgili görüş ve önerilerini sunma imkânına sahip olacaktır.

Çalıştay sonunda katılımcıların öneri ve görüşler doğrultusunda Engellilerin eğitim ve istihdamıyla ilgili gelecek 5 yıl için yol haritası oluşturulacaktır.

Proje kapsamında engellilere ve engelli ailelerine, diğer paydaşlara yönelik anketler, yüz –yüze görüşmeler yapılacak, yayınlanmış raporlar ve makaleler incelenecektir.

Çalıştayda Engellilerin Eğitim ve İstihdamıyla ilgili uygulanmış ve denenmiş başarılı proje uygulamalar( Best practices) özet olarak proje raporunda yer alacak ve gelecekteki araştırmacılar için rapor sonundaki referanslar kısmına eklenecektir.

Proje toplantısında yapılan sunular, tartışmalardan derlenen bilgiler ve proje öncesinde yapılan araştırma sonuçlarının tamamı Engelli Vakfı İnternet sitesinden ve proje sosyal medya sayfalarında katılımcılara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Tüm sunumların özetleri, program kitapçığında tüm bildiriler ve sunular ise toplantı bitiminden sonra proje İnternet sitesinde yayınlanacaktır.

Proje Erasmus+ Yapılandırılmış Diyalog projesidir. Proje sözleşme Numarası: 2019-3-TR01-KA347-079958 dır. Projenin Başlangıç yılı 15 Nisan 2020, bitiş tarihi ise 14 Nisan 2022'dir. İnternet sitemizde yayımlanan bilgiler sadece Vakfımızın görüşlerini yansıtmakta olup, Ulusal Ajans ve Avrupa Birliğini hiçbir şekilde bağlamamaktadır.

Engellilerin eğitim ve istihdamı konusunda görüşlerinizi bizlere bildirmeniz projenin hedeflerine erişmesine katkı sağlayacaktır. Çalıştayla ilgili görüş bildirmek isteyenler için Çalıştay internet sitesinden mesaj kutusu oluşturulmuştur. Ayrıca ayrıntılı görüş bildirmek isteyenler engellivakfi@gmail.com e-posta adresine görüşlerini bildirebileceklerdir.

Çalıştayın ülkemiz ve Avrupa Birliği için faydalı sonuçlar getirmesini diler, katkı sağlayacak tüm kurum ve kuruluşlar ile şahıslara teşekkür ederim.


Abdurrahman KURTASLAN

Engelli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Proje Koordinatörü

Referans İnternet Bağlantıları

1. https://www.tisk.org.tr/yayin/1959386137-tisk-isveren-dergisi-deneme--kasim-aralik--2018.pdf

2. https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=308

3. https://media.iskur.gov.tr/15682/ismail-demir.pdf

4. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/589972

5. http://hacettepemeslekirehabilitasyon.org.tr/

6. https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/34043/hande-gu-neri-uzmanlik-tezi-son.pdf

7. http://www.inemdip.sakarya.edu.tr/tr/docs/uzaktan_egitim/Engelliler%20ve%20%DDstihdam.pdf

8. http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/42/dosya-42-6486.pdf

9. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1338541914-0.Engelli_Istihdamini_Arttirmanin_Yollari.pdf

10. http://www.taem-con.org/upload/dosyalar/wEzfg25aEm5H.pdf

11. https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(ezkp3gci2mpp5s2onj5e4dap))/Home/Goster/24606?AspxAutoDetectCookieSupport=1